• +374 43 300388
 • [email protected]
 • ք․ Երևան, Տիգրան Պետրոսյան 32/8
BusinessHK

«Հայ Գործարարի Կողքին»

Բիզնեսաջակցման Հասարակական Կազմակերպություն (ՀԿ)

Արմեն Հովհաննիսյան

Հիմնադիր, Նախագահ

Կազմակերպության տվյալները

Գրանցման համար
Գրանցման ամսաթիվ
211.171.1019119
2018-05-23
ՀՎՀՀ08421455
ՁԿԴ51065418

Մեր առաքելությունը

Կազմակերպությունը ստեղծվել է աջակցելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործարարական գործունեությամբ զբաղվող ընկերություններին և գործարարներին, ինչպես նաև խրախուսելու և աջակցելու նման գործունեությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցող անձանց։

Մեր նպատակները

 • Կազմակերպության գործունեության նպատակներն են՝
 • Իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետությունում,
 • Հասարակության հետ կայուն կապի պաշտպանությունը,
 • Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների միջոցով ՀՀ մարզերում, ինչպես նաև Երևան քաղաքում առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների ստեղծման ծրագրերի կազմումը, դրանց աջակցումը,
 • Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային կազմակերպությունների ընդլայնմանը, ինչպես նաև սկսնակ գործարարներին աջակցելը։
 • Նորավարտ մասնագետների պրակտիկավորման կազմակերպումը,
 • Համագործակցել կառավարական և ոչ կառավարական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ,
 • Պաշտպանել և ներկայացնել կազմակերպության շահերը պետական և տեղական ինքնակաոավարման մարմիններում, հասարակական միջազգային կազմակերպություններում:
 • Կազմակերպությունն իրականացնում է նաև ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ծրագրեր:

Բիզնեսի սպասարկման մեկ պատուհան

Արդյունավետ համագործակցության հարթակ

Բիզնես խորհրդատվություն