• +374 43 300388
  • [email protected]
  • ք․ Երևան, Տիգրան Պետրոսյան 32/8

Ծրագիր 1 — Ապակենտրոնացում

Համալսարանները Երևան քաղաքից դուրս հանելու և մարզկենտրոններում տեղակայելու ծրագիր։ Այս ծրագրի հիմնական նպատակը ՀՀ ողջ տարածքում գործարարական գործունեության համար պայմանների ստեղծումն է՝ ինչը իր հերթին կխթանի ՀՀ ողջ տարածաշրջանի հավասարաչափ զարգացմանը։ Տնտեսագետներին, շուկայի վերլուծաբաններին և համապատասխան կրթություն և փորձ ունեցող մասնագետներին խնդրում ենք մասնագիտական կարծիք հայտնել այս ծրագրի վերաբերյալ՝ դրական և բացասական կողմերը, ազդեցությունը և հետևանքները հավուր պատշաճի գնահատելու համար։