• +374 43 300388
 • [email protected]
 • ք․ Երևան, Տիգրան Պետրոսյան 32/8
Հայ գործարարի կողքին

BusinessHK ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

Newinfo.am

Լրատվական-տեղեկատվական հարթակ

 • Անկախ լրատվություն,
 • Հասարակության և լրագրողների միջև կապի ստեղծում,
 • Պաշտոնական տեղեկատվության կարևորություն,
 • Բիզնեսի առաջխաղացման գործիքներ,
 • Այլ հնարավորություններ․․․

NMT TOKEN

Գովազդային տոկեններ

 • Բաներային գովազդներ,
 • Տեսանյութ — գովազդներ,
 • Բիզնես բնույթի հոդվածներ,
 • Բիզնեսի ներկայացման ռեպորտաժներ,
 • Բիզնես ներդրումներ և եկամուտներ,
 • Այլ հնարավորություններ․․․

NMT TOKEN

Soslaw

Փաստաբանական գրասենյակ

 • Փաստաբանական ծառայություններ,
 • Իրավախորհրդատվություն,
 • Դատական և արտադատական ներկայացուցչություն,
 • Կորպորատիվ գործերով իրավաբանական և փաստաբանական օգնություն,
 • Այլ ծառայութուններ․․․