• +374 43 300388
 • [email protected]
 • ք․ Երևան, Տիգրան Պետրոսյան 32/8

Մեր գործընկերներն են

Համագործակցություն

Գործընկերների կողմից տրվող առավելությունները BusinessHK -ին անդամագրված ընկերություններին

 • Անվճար խորհրդատվություն

  Անդամության ողջ ժամանակահատվածում կստանան անվճար խորհրդատվություն

 • Զեղջ

  Անդամ ընկերություններին կմատուցվեն իրական զեղջված ծառայություններ

 • Արտահերթ սպասարկում

  Անդամ ընկերությունները կսպասարկվեն արտահերթ

BusinessHK և անդամ ընկերություններ

Բիզնեսի ուսումնասիրություն

BusinessHK -ն իրականացնում է անդամ ընկերությունների կողմից ինչպես նոր նախաձեռնվող ձեռնարկատիրական գործունեության, այնպես էլ արդեն իսկ գործող բիզնեսի ուսումնասիրություն։

 

Նպատակը

 

1․ Բիզնեսի իրականացման արդյունավետության գնահատում,

2․ Մրցունակության գնահատում,

3․ Բիզնեսի արդիականացման անհրաժեշտության և հնարավորության գնահատում,

4․ Հնարավոր հեռանկարների գնահատում։

Բիզնեսի վերլուծություն

Անդամ ընկերության բիզնեսի ուսումնասիրության արդյունքում ստացված տվյալների և եզրակացությունների հիման վրա իրականացվում է  բիզնեսի նախնական և ընթացիք վերլուծություն։

Ռազմավարության մշակում

Բիզնեսի վերլուծության արդյունքում ստացածի հիման վրա մարքեթինգի և բիզնեսի առաջխաղացման ռազմավարություն է մշակվում

Աջակցություն

BusinessHK -ն կարող է իր անդամ ընկերությանը ցուցաբերել ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ոչ ֆինանսական աջակցություն։

Հիմնական աջակցությունը, որը տրամադրվում է անդամ ընկերություններին BusinessHK -ի կողմից՝ Բիզնեսի ուսումնասիրության փուլն է, որը ՀԿ-ի աշխատակիցների և կամավորների կողմից է կատարվում։

Սակայն ՀԿ-ն ակտիվ մասնակցում և համակարգում է նաև մյուս փուլերը՝ եթե դրանք իրականցվում են ՀԿ-ի գործընկեր հանդիսացող ընկերությունների կողմից։

BusinessHK -ի անդամ ընկերություններին տրվող առավելությունները

Բիզնեսի ուսումնասիրություն

BusinessHK -ն իրականացնում է անդամ ընկերությունների կողմից ինչպես նոր նախաձեռնվող ձեռնարկատիրական գործունեության, այնպես էլ արդեն իսկ գործող բիզնեսի ուսումնասիրություն։

 

Նպատակը

 

1․ Բիզնեսի իրականացման արդյունավետության գնահատում,

2․ Մրցունակության գնահատում,

3․ Բիզնեսի արդիականացման անհրաժեշտության և հնարավորության գնահատում,

4․ Հնարավոր հեռանկարների գնահատում։

Բիզնեսի վերլուծություն

Անդամ ընկերության բիզնեսի ուսումնասիրության արդյունքում ստացված տվյալների և եզրակացությունների հիման վրա իրականացվում է  բիզնեսի նախնական և ընթացիք վերլուծություն։

Ռազմավարության մշակում

Բիզնեսի վերլուծության արդյունքում ստացածի հիման վրա մարքեթինգի և բիզնեսի առաջխաղացման ռազմավարություն է մշակվում

Աջակցություն

BusinessHK -ն կարող է իր անդամ ընկերությանը ցուցաբերել ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ոչ ֆինանսական աջակցություն։

Հիմնական աջակցությունը, որը տրամադրվում է անդամ ընկերություններին BusinessHK -ի կողմից՝ Բիզնեսի ուսումնասիրության փուլն է, որը ՀԿ-ի աշխատակիցների և կամավորների կողմից է կատարվում։

Սակայն ՀԿ-ն ակտիվ մասնակցում և համակարգում է նաև մյուս փուլերը՝ եթե դրանք իրականցվում են ՀԿ-ի գործընկեր հանդիսացող ընկերությունների կողմից։